Pałace i dworki

 

Strona główna
Podlasie
Turystyka aktywna
Miejscowości
Galerie
Dla turysty...
Linki

 

W tym miejscu zestawione są tylko dworki, dwory i pałace. Natomiast w dziale "Inne zabytki" można znaleźć zestawienia: parków, innych form architektury dworsko-pałacowej (altany, bramy, stajnie, itp.), dworskich kaplic (dział "Kaplice") oraz pozostałości (NIE WYMIENIONYCH w opisach poniżej) dawnych folwarków i innych dworskich obiektów gospodarczych.

Najważniejsze

- Cieleśnica, 1832-35 (A. Corazzio, Kazimierz Skórewicz, Romuald Gutt)

- klasycystyczny, murowany pałac (wł. prywatna)

- klasycystyczna, murowana oranżeria (II ćw. XIX w.), park angielski (po 1810) i stawy

- zabudowania folwarczne

- Grabanów, lata 60-te XIX w. (po 1860 r.; F. Jaszczołd/ ?)

- klasycystyczny, murowany dwór (własność ODR)

- murowane stajnia i wozownia (lata 20-30-te XX w.), park krajobrazowy (po 1860)

- czworak

 

- Huszlew, XVIII/XIX w.

- klasycystyczny, murowany dwór

- ruiny oranżerii z XIX w., stajnie, pozostałości parku krajobrazowego z XIX w., staw z wysepką

- zabudowania folwarczne

 

 

- Horodyszcze, 1818-28 (A. Corazzio/?)

- klasycystyczny, murowany pałac (wł. prywatna)

- park z XVIII w.

 

- Jabłoń, 1904-05 (F. Feliner)

- neogotycki, murowany pałac (wł. prywatna)

- murowane: neogotycka oranżeria (1906), kaplica, późnoklasycystyczna oficyna (1891), neogotycka brama wjazdowa (1909), park krajobrazowy

- zabudowania folwarczne

- Kodeń,

- Kolano, poł. XIX w.

- neogotycki, murowany pałac (Dom Opieki Społecznej)

- pozostałości parku

- Konstantynów, 1744 ,1804, lata 40-te XIX w. ( F. Jaszczołd/ P. Dziekoński)

- eklektyczny, klasycystyczno-neogotycki  murowany pałac

- park krajobrazowy I poł. XIX w.

- Koroszczyn, ok. 1860 (H. Marconi)

- neorenesansowy, murowany dwór (wł. prywatna)

- park krajobrazowy z II poł. XIX w.

- zabudowania gospodarcze, cmentarz rodowy dawnych właścicieli Koroszczyna

- Kownaty, I poł. XIX w.

- drewniany dwór (wł. prywatna)

- park

- Kozula, 1892-93

- neorenesansowy, murowany pałacyk (Dom Pomocy Społecznej)

- resztki parku

- Międzyrzec Podlaski

- pozostałości zespołu pałacowo-parkowego, m.in. pałacyk myśliwski z 1852 roku (wydział KUL-u)

- zdewastowany pałacyk angielski
 

- Nosów, I poł. XIX w.

- neorenesansowy, murowany dwór (wł. prywatna)

- park krajobrazowy

- Romanów, 1806

- klasycystyczny, murowany dwór (muzeum J.I Kraszewskiego)

- klasycystyczna, murowana kaplica pałacowa (z I poł. lub z pocz. XIX w.), park włoski z XVII/XVIII w. oraz brama wjazdowa i most z ok. 1840-50 (romantyczna, murowana)

- Roskosz, ok. 1840 (wg. innych źródeł lata 30-te XIX w.)

- neoklasycystyczny murowany dwór, z neogotycką elewacją boczną (ośrodek OHP)

- murowana stajnia cugowa (współczesna dworowi), park angielski z II ćw. XIX w. i stawy

- liczne zabudowania gospodarcze

- Zabuże, 2 poł. XIX w.

- murowany dwór (wł. prywatna)

- murowana oficyna, resztki parku

- Zaborek

 

Pozostałe

 

- Biała Podlaska, XVII w.

- zespół zamkowy - fortyfikacje ziemne, unikalna wieża wjazdowa z szyją bramną (muzeum, biblioteka)

- późnorenesansowa kaplica zamkowa, 3 oficyny

 

 

- Białka, koniec XIX w.

- klasycystyczny, murowany dworek (Klub Jeździecki)

- pozostałości parku krajobrazowego z II poł. XIX w.

- przy podjeździe - murowana kapliczka z końca XIX w.

 

- Borsuki, pocz. XX w.

- drewniany dwór, dawniej szkoła we wsi Prochenki (hotel)

- Droblin, II poł. XIX w.

- późnoklasycystyczny  murowany dworek (wł. prywatna)

- pozostałości parku (II poł. XIX w.), stawy

 

- Jakówki, 1934-36

- murowany dwór

- park z II poł. XIX w.

- zabudowania gospodarcze

- Janów Podlaski, 1770-80

- dwa boczne, zdewastowane skrzydła dawnego zamku biskupiego

- park krajobrazowy, "Grota Naruszewicza"

- Klonownica Plac, 1810 (?)

- murowany, zdewastowany dwór (wł. prywatna), o cechach klasycystycznych
- park krajobrazowy
z II poł. XIX w.

- zabudowania gospodarcze

 

- Krasówka, ok. 1870-90

- drewniany dwór

- Krzyczew, II ćw. XIX w.

- murowany, zdewastowany dwór (wł. prywatna)

- murowana oficyna z pocz. XIX w., pozostałości parku z II poł. XIX w.

- Ludwinów, współczesny

- murowany dwór - współczesna rekonstrukcja (wł. prywatna)

- park krajobrazowy z poł. XIX w. i stawy, spichlerz, kamienna figura z II poł. XIX w.

- Neple,  I poł. XIX w.

- pozostałości zespołu pałacowo-parkowego (ośrodek wypoczynkowy)
- neogotycki, murowany  lamus z 1820
- tzw. „Biwak",  tzw. „Biały dworek", klasycystyczny pawilon ogrodowy tzw. „Altana Chińska"
- neogotycka kaplica ogrodowa z 1829
- park

   

- Podedwórze

- fundamenty dawnego dworu z końca XVIII-XIX w. (klasycystyczny, murowany) oraz nieliczne fragmenty kamieniarki.

- pozostałości parku, obora

- Polubicze, koniec XIX w.

- murowany, kompletnie zdewastowany dwór

- park krajobrazowy

 

- Rogoźnica, XIX w.

- pozostałości zespołu dworskiego z XIX w. - dwór, stodoła, pozostałości parku krajobrazowego

- Stary Bubel, XIX w.

- drewniany, przeniesiony z Kownatek dworek (obecnie hotel), nieopodal współczesny drewniany dworek-hotel

- Styrzyniec, 1889 (wg. innych źródeł - z 1840)

- murowany dworek (obecnie Szkoła Podstawowa)

- park krajobrazowy z II poł. XIX w. z sadzawką, budynek folwarczny
 

 

- Wisznice, I poł. XIX w.

- pozostałości murowanego dworu (na miejscu dworu Sapiehów, może częściowo na starych fundamentach), być może część środkowa starsza, o elementach późnoklasycystycznych

   

- Woroblin, po 1858 (1859?)

- ruiny dworu, drewniany, obmurowany cegłą

- park krajobrazowy z XIX/XX w.

- Woskrzenice, 2 poł. XIX w.

- ruiny pawilonu murowanego (wł. prywatna)

- park krajobrazowy 2 poł. XIX w.

- Wólka Nosowska, 1840

- ruiny murowanego dworu

- pozostałości parku krajobrazowego z poł. XIX w
 

- Zalutyń, II poł. XIX w.

- murowany, zdewastowany dwór

- XIX-wieczny park (na jego terenie SP)